Dialoger med Göta kanal...

Vår idé om landskapet formas av minnen, myter, historia och egna föreställningar som vi kan gestalta och ge nya perspektiv. Konstens kärna är möten... relationer och dialoger med historia och nutid. Göta kanal är ett av Sveriges mest besökta resmål. Kanalens historia sträcker sig nästan tvåhundra år bakåt i tiden och har lämnat outplånliga spår i regionen.

Vattenvägen bildar en resonanskropp som tempererar Östergötland och sänder visuella färg och formklanger genom landskapet.

Därför blev det "naturligt" att planera och genomföra Östergötlands första sammanhängande konstprojekt i naturen längs Göta Kanal.

Varje år har vi bjudit in utövande konstnärer från när och fjärran som prövat sina idéer och visioner i direkt kontakt med kanalen och landskapet omkring.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Spännande platsrelaterade konstgestaltningar dyker efterhand upp på oväntade platser i kanalens sträckning. Tematiska konstutställningar visas i båthus, smedjor, silos eller under bar himmel. Miljoner besökare och bofasta ser och upplever varje år hur konsten finner sin plats långt utanför gallerier och institutioner, nära många människor som i lugn och ro kan söka egna erfarenheter och upplevelser av samtidskonst och kulturhistoria i regionens vardagsrum - längs Göta kanal.

Bo Olls
Konstnär/Projektledare och idégivare till Visioner vid Vatten
i Regionförbundet Östsam

Om framtiden...

Det är specifikt för människan att göra konst. Den bekräftar tingens och varats existens. Bilden öppnar för kommunikation, tilltal, den fanns långt före ordet...
Diskussionen om den seriösa konsten domineras ännu av konstinstitutioner, konstnärer och kritiker, men bildvärldens utveckling genom nya medier är enorm. Vilken roll och betydelse kommer konsten att ha i framtiden? Var kommer möten och relationer att äga rum? I cybervärlden eller i närmiljön? Kommer det att finnas en uppdelning i utövare och betraktare? Vilka faktorer krävs för en utveckling av konstområdet i vår region? Vad blir vår tids tillägg till länets kulturarv och vilka nya trappsteg bygger vi till tradition och nyskapande inom konstområdet? Konstprojektet Visioner vid Vatten har prövat några av dessa frågeställningar i praktiken...

Utveckling och expansion av nya idéer förutsätter ekonomiska resurser. Det gäller inom näringslivet, teknikutveckling och forskning.

Det är viktigt att våga inse att samma förhållande gäller för kulturens område. I samband med det nytänkande som är möjligt inom ramen för en reviderad konst och kultursyn i Östergötland kan dessa frågor ställas i ett nytt perspektiv, i en regional strategi för hela konstområdet.