Första sommaren 2002

Det första året som projektet bedrevs anlades ett flertal utställningar i våra kommuner här följer lite bilder ifrån dessa utställningar: