Kultur-knutte kväll

The times they are a-changing” sjunger Bob Dylan.
Bildkonsten har under de senaste årtiondena sökt och korsat sitt spår.

Sökt sig ut från museer, gallerier och högtidliga institutioner till andra och mer vardagliga platser där konstnärer funnit nya möjligheter att samtala, till dialoger och undersökningar som berör och kommenterar vår samtid.

Det som med en högtidlig benämning kallas det offentliga rummet, men som egentligen är delarna i vår vardagsmiljö har undersökts, omformats och diskuterats