STORT TACK TILL VÅRA FINANSIÄRER..

Regionförbundet Östsam.
ska verka för en uthållig ekonomisk, social och kulturell utveckling av Östergötland och bidra till att ge invånarna ett gott liv.
AB Göta Kanalbolag

Ett av Sveriges äldsta företag Göta kanalbolag startade redan år 1810 - och är därmed ett av Sverige äldsta aktiebolag!


STATENS KONSTRÅD
vårt övergripande mål är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön.


Linköpings kommun
Där ideér blir verklighet

Motala kommun


Norrköpings kommun


Söderköpings kommun