Nyheter

Visioner vid Vatten/Västergötland

Planerna är att VISIONER Vid VATTEN, kultur- och konstprojektet, skall leva vidare i Västergötland och att samverkan mellan stat, region, kommuner och Östergötland skall fortsätta.

 

Konstprojektet skall göra Göta Kanal till Sveriges längsta konstväg, med platsrelaterade fasta konstgestaltningar, temporära konst-utställningar och programverksamhet. Projektet skall ge de lokala, regionala, nationella och internationella besökarna möjlighet till reflektioner och eftertanke kring dåtid och samtid via byggnadsverket, konsten och kulturell programverksamhet.

Göta kanal är korat till årtusendets svenska byggnadsverk, ett kulturarv som vårdas med stor omsorg av Göta Kanalbolaget så att efterkommande generationer kan använda och besöka det blå bandet som knyter samman Västerhavet med Östersjön, via sjöarna Vänern och Vättern, samt via orterna Sjötorp i Västergötland med Mem i Östergötland.

Konstprojektet VISIONER VID VATTEN speglar vår tid i framtiden och startade år 2002 i Östergötland. Jubileumsåret 2007, knöts Östergötland samman med Västergötland. En flytande installation FÅRJAGLOV? av konstnären Peter Johansson turnerade i kanalen under jubileumsåret från Mem i öster till Sjötorp i väster tur & retur. Det röda huset korsade Vättern mellan Motala och Karlsborg, under dramatiska väderförhållanden. Huset blev det mest fotograferade objektet i kanalen sommaren 2007 och våren 2008 gick konstverket bokstavligen upp i rök vid den tillfälliga förankringen i Motala.

Under sommaren år 2009 inviger Töreboda kommun skulpturen
POJKE gestaltat av konstnären Bianca Maria Barmen. Skulpturgruppen är en illustration till sägnen om den lille pojken som lyssnade om isen höll för oxarna som drog obelisken till Lanthöjden, vintertid i mitten av 1820-talet.