Utställningar
Förutom de fasta gestaltningar som har byggts upp på olika platser runt om Göta Kanal genomförs det även ett antal konstutställningar runt om Östergötland.


"Kända och okända djur"
i Brokind

Vi genomförde ett spännande konstprojekt med trehundra- femtio andra och tredjeklassare från hela Östergötland längs Göta och Kinda kanaler. Läs mer...
 
 


"Första sommaren"
2002 som var den första sommaren när projektet startades genomfördes några utställningar på vissa platser runt om kanalen. Läs mer...
 
 

"Kultur-knutte kväll"
Vi prövade en konst och
kulturkväll av gränsöverskridande karaktär där nya samtal uppstod kring konst och populärkultur.
Läs mer...